.

http://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vN

.

2016-09-24

THÓI ĐỜI....


KIẾP CON NGƯỜI ...


Kiếp con người sống giữa bể nhân gian 

Trăm người thương thì vạn lời đàm tiếu

Đã không thương thì không cần phải hiểu 

Đừng vô tình buông lời nói điêu ngoa Bởi biển đời luôn rộng lớn bao la 

Cũng con người... chắc là ai cũng có 

Lúc cười vui khi đượm buồn mắt đỏ 

Kiếp vô thường là thế đó người ơi Đừng cười đùa rồi chọc ghẹo trêu ngươi 

Để hôm sau... tiếng cười người trả lại 

Ai cũng vậy có lúc hồn hóa dại 

Rồi một lần lệ tuôn chảy vành mi Đừng trao người lời chua chát mà chi 

Lỡ mai đây có khi mình cũng thế

Lời buông ra thật tình là rất dễ 

Hối hận rồi có thể lấy lại không ?Hãy quan tâm và sống thật hết lòng 

Người chẳng thương cũng không cần phải ghét 

Đừng tranh đua với những lời thua thiệt 

Cho tâm hồn một nơi chốn bình yên .

(st)