.

http://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vN

.

2015-04-24

HỎI & ĐÁP VUI SỬ NƯỚC NAM TA


Vua nào mặt sắt đen sì? 
      Vua nào mặt sắt đen sì?
      Vua
 Mai-Hắc-Đế, sử ghi chống Đường.
Vua nào trong buổi hàn vi ở chùa?
      Quét chùa mà tướng đế-vương,
      
Lý-Công, tên Uẩn, xuất đường lên ngôi.
Tướng nào bẻ gậy phò vua?
     Phò vua, chống giặc cõi ngoài,
     Đức
 Trần-Hưng-Đạo dẹp suôi hận lòng.
Tướng nào dùng bút đánh lừa Vương Thông?
     Bút thần đâu sợ Vương-Thông,
     Thù cha,
 Nguyễn-Trãi có công dựng triều.
 Ngựa ai phun lửa đầy đồng?
     Gậy thần, ngựa sắt cao siêu,
     
Thiên-Vương Phù-Đổng một chiều thét vang.
 Voi ai nhỏ lệ ở giòng Hóa Giang?
      Voi lầy, nhỏ lệ Hóa-Giang,
      
Đại-Vương Hưng-Đạo quyết đường dẹp Nguyên.
 Kiếm ai trả lại rùa vàng?
      Kiếm thần, lập quốc, báo đền,
      Vua
  trả lại rùa thiêng trên hồ.
 Súng ai rền ở Vũ Quang thủa nào?
      Vũ-Quang, chống Pháp lập đô,
      Súng do
 Cao-Thắng, phất cờ cụ Phan.
 Còn ai đổi mặc hoàng bào?
      Lê-Lai đổi mặc áo vàng,
      Để vua
 Lê-Lợi thoát vòng gian lao.
Nữ lưu sánh với anh hào những ai?
     Triệu, Trưng kể lại biết bao
     Nữ nhi sánh với anh hào kém chi
 Nhà thơ lên đoạn đầu đài?
     Ngang tàng cung, kiếm, cầm, thi, 
     Ông
 Cao-Bá-Quát sá gì phân thây!
Tướng Tàu chui ống chạy dài Bắc phương?
     Thoát-Hoan, Vạn-Kiếp sa lầy,
     Ống đồng chui rúc, từ đây kéo về.
 Tướng Nam chẳng thiết phong vương?
     Nước Nam, làm quỷ ai thề ?
    Tướng
 Trần-Bình-Trọng chẳng nề Bắc-Vương.
 Rắc lông ngỗng, thiếp nghe chàng hại cha?
     Lông ngan làm chước dẫn đường,
    
 Mỵ-Châu, Trọng-Thủy còn vương hận lòng.
 Anh hùng đại thắng Đống Đa?
      Đống-Đa thây giặc điệp-trùng,
      
Quang-Trung Nguyễn-Huệ anh hùng phương Nam.
 Đông du khởi xướng bôn ba những ngày?
     Họ Phan có cụ  Sào-Nam,
     Bôn ba khởi xướng, luận bàn Đông-Du.
 Lũy Thầy ai đắp, ai xây?
     Nguyễn-Vương giữ vững cơ đồ,
     Lũy xây Trường-Dục,
 Duy-Từ có công.
Hồng-Sơn Liệp-Hộ, triều Tây ẩn mình?
     Nguyễn-Du tạm lánh sơn trung,
     Truyện Kiều thi phẩm, anh hùng nổi danh.
Vua Bà lừng lẫy uy danh?
     Triệu-Bà Lệ-Hải Tài-Trinh,
     Ngàn năm dân Việt tôn vinh, phụng thờ.
 Ấu nhi tập trận, cỏ tranh làm cờ?
      Mục đồng tập trận ấu thơ,
    
 Tiên-Hoàng Bộ-Lĩnh phất cờ bông lau.
Vua nào nguyên-súy hội thơ?
     Thánh-Tôn, nguyên súy, công hầu,
     Tao-Đàn lập hội, lựa câu họa vần.
 Hùng-Vương quốc-tổ đền thờ ở đâu?
     Đền Hùng, hương khói phong vân,
    
 Lâm-Thao là chốn nhân dân hướng chầu.
 Đại vương bẻ gẫy sừng trâu?
     Phùng-Hưng bẻ gẫy sừng trâu,
     Tôn thờ Bố-Cái, sức đâu hơn người.
 Rừng Lam khởi nghĩa áo nâu anh hùng?
     Lam-Sơn áo vải, lòng trời,
     Vua
  khởi nghĩa, muôn đời ghi công.
 Đục chìm thuyền địch dưới sông Bạch-Đằng?
     Yết-Kiêu, Dã-Tượng sả thân,
     Đục chìm thuyền địch, mấy lần Đằng-Giang.
 Lý triều nổi tiếng cao tăng?
     Lý-Triều Vạn-Hạnh cao tăng,
    Cùng
 Từ-Đạo-Hạnh tiếng vang pháp thiền.
Bình-Ngô ai soạn bản văn lưu truyền?
    Bình-Ngô Đại-Cáo sách tuyên,
    Văn tài 
 Nguyễn-Trãi lưu truyền mai sau.
Mười ba liệt sĩ thành Yên?
    Thành Yên, liệt sĩ rơi đầu,
    Vang danh
 Thái-Học, lưu sầu Quốc-Dân.
Bỏ quan treo ấn tu tiên thủa nào?
    Tiên-Du, treo ấn từ quan,
    Giáng-Hương,
 Từ-Thức theo nàng lên tiên.
Ai sinh trăm trứng đồng bào?
     Âu cơ, trăm trứng nở truyền,
     Ngàn năm Hồng Lạc, con Tiên, cháu Rồng.

Bình-Khôi chức hiệu được trao cho người?
      Bình-Khôi, chức hiệu Nguyên-Nhung,
      Lệnh Bà
 Trưng Nhị được phong tướng tài.
 Tây-Sơn có nữ tướng tài?
     Tây-Sơn lẫm liệt thần oai,
     Quần thoa ai sánh tướng
 Bùi-Thị-Xuân.
Cần-vương chống Pháp bị đầy xứ xa?
     Cần-Vương vì nước gian truân,
     Vua
 Hàm-Nghi trải tấm thân lưu đầy.
Tổ ngành hát bội nước ta?
    Lập ngành Hát Bộ từ đây,
    Tổ-sư
 Đào-Tấn, bậc thầy xướng ca.
Khúc ngâm Chinh-Phụ ai là tác nhân?
    Đoàn thư, Chinh-Phụ dịch ra,
   
Trần-Côn trước tác khúc ca ngậm ngùi.
Vua nào sát hại công thần?
    Gia-Long từ độ lên ngôi,
    Công thần giết hại, nhiều người thác oan.
 Nhà văn viết truyện Tố-Tâm trữ tình?
     Tố-Tâm, tác giả Song-An,
     Chữ
 Hoàng-Ngọc-Phách, lời than tự tình.
Thái-Nguyên chống Pháp dấy binh?
     Thái-Nguyên chống Pháp, dấy binh,
     Lưu danh
 Đội Cấn, gây tình quốc gia.
Hà-Ninh tổng đốc vị thành vong thân?
     Pháp quân tiến đánh thành Hà.
     Tuẫn trung,
 Hoàng-Diệu, Chính-Ca một thời.
Vua nào mở nghiệp nhà Trần?
     Chiêu-Hoàng nhà Lý truyền ngôi
     Cho chồng
 Trần-Cảnh nối đời làm vua.
Nêu gương hiếu tử diễn âm lưu truyền?
     Diễn âm gương hiếu ngày xưa,
     Ghi công
 Văn-Phức, vốn thừa Lý gia.
Công lao văn học Nguyễn-Thuyên?
     Hán văn chuyển tiếng nước nhà.
     Thơ Nôm, Đường luật chính là
 Nguyễn-Thuyên.
Lừng danh duyên hải Dinh-Điền là ai?
   Kim-Sơn, Tiền-Hải, dinh điền,
   Uy danh
 Công-Trứ, tiếng truyền đời sau.
 Nhà thơ sông Vị, biệt tài?
    Tú Xương, sông Vị, không giầu,
    Tiếng thơ cao ngạo, ai rầu mặc ai.
Vua nào chống Pháp bị đầy đảo xa?
     Duy-Tân vì nước rời ngai,
     Thực dân uy hiếp đưa ngài đảo xa.

Ngày nào kỷ niệm Đống Đa?
     Mồng Năm kỷ niệm Đống-Đa,
    
Tháng Giêng chiến thắng, hùng ca Ngọc-Hồi.
Biên thùy tiễn biệt lời cha dặn dò?
     Tiễn cha, Nguyễn-Trãi nhớ lời
     Phi-Khanh còn vẳng núi đồi Nam-Quan.
Mê-Linh xây dựng cơ đồ?
      Trưng khôi phục giang san,
     Mê-Linh khởi nghĩa, dẹp tan quân thù.
Bến Hàm-Tử bắt quân thù xâm lăng?
     Danh Trần-Quang-Khải ngàn thu,
     Chương-Dương cướp giáo, bắt tù Hàm-Quan.

Húy danh Hoàng-Đế Gia-Long?
    Nguyễn Triều, khởi sự gian nan,
    Bôn ba
 Phúc-Ánh, Bắc Nam hợp lòng.
Tướng nào hương khói Lăng-Ông thủa giờ?
     Tả-Quân, thờ phụng Lăng-Ông,
     Tướng
 Lê-Văn-Duyệt có công phá thành.
Rồng thiêng kết nghĩa Âu-Cơ?
    Âu-Cơ, tiên nữ giáng trần,
   Hợp duyên cùng
 Lạc-Long-Quân giống Rồng.
Thánh Trần nay có bàn thờ ở đâu?
    Đức Trần-Hưng-Đạo phá Mông,
    Đền thờ
 Kiếp-Bạc, tôn sùng khói hương.
Đời nào có chức Lạc-Hầu?
    Ngàn năm thời đại Hùng-Vương,
   
 Lạc-Hầu, Lạc-Tướng, chức thường gọi quan.
Tướng Châu-Văn-Tiếp, ở đâu bỏ mình?
    Tướng Châu-Văn-Tiếp thân tàn,
    Vĩnh-Long, Mang-Thít đầu hàng Tây-Sơn !

Danh nho thường gọi Trạng Trình?
   Trạng Trình phong tước Quốc-Công,
   
Bỉnh-Khiêm họ Nguyễn, vốn dòng Cổ-Am.
Cha con cùng quyết hy sinh với thành?
      Hùm thiêng sớm đã về âm,
      
Tri-Phương cùng với Nguyễn-Lâm giữ thành.
Đầm Dạ-Trạch nức uy danh?
      Chống Lương, Dạ-Trạch uy danh,
     
 Triệu-Vương, Quang-Phục hiển vinh một thời.
Sớ dâng chém nịnh không thành, từ quan?
      Chu hiền xin chém bẩy người,
      Vua nghe kẻ nịnh, ông rời chức quan.

Công thần vì rắn thác oan?
      Vì tay Thị Lộ thác oan,
      Công thần
 Nguyễn-Trãi gia toàn chu di.
Ai mời bô lão dự bàn chiến chinh?
     Diên-Hồng quyết chiến còn ghi,
     Đời Trần bô lão kém gì tráng sinh.
Vua nào dòng dõi Đế-Minh?
     Tổ Hùng tên hiệu Đế Minh,
     Dương-Vương
 Lộc-Tục, con mình phong vua.
Vĩnh-Long thất thủ, liều mình tiết trung?
      Vĩnh-Long chống Pháp đành thua,
      Ông
 Phan-Thanh-Giản, ơn vua tuẫn người.
Ngày nào trẩy hội Đền Hùng?
      Dù ai buôn bán ngược xuôi,
      Đền Hùng trẩy hội
 mồng Mười tháng Ba,
Ngày nào sông Hát, nhị Trưng trẫm mình?
      Hàng năm kỷ niệm Hai Bà,
     
 Tháng Hai, mồng Sáu trầm hà Hát-Giang  
Núi nào ngự trị Sơn-Tinh?
Tản-Viên che phủ mây vàng,
     Sơn- Tinh chuyện cũ đưa nàng lên cao.
 Sông nào ghép lại bút danh thi hào?
      Tản-Đà, bút thi hào,
      Núi sông hai chữ ghép vào thành tên.
 Gốc nguồn hai chữ đồng bào?
      Cùng trong một bọc Rồng Tiên,
      Trứng trăm con nở, nối truyền đời ta.
Bôn ba tổ chức phong trào Đông du?
     Đông-Du cách mạng sơn hà,
     
Bội Châu lừng lẫy tiếng nhà họ Phan.
Hùm Thiêng trấn đóng chiến khu?
     Hùm thiêng Yên-Thế họ Hoàng,
      Nổi danh
 Hoa-Thám giữ vùng chiến khu.
Vua nào thành lập Hội Thơ Tao-Đàn?
      Đời  bình trị thiên thu,
     
 Thánh-Tôn mới lập hội thơ Tao-Đàn.
Dẹp Thanh giữ vững giang san?
     Thăng-Long giữ vững giang san,
     
Quang-Trung Nguyễn-Huệ đánh tàn quân Thanh.
Thiết triều nằm lả khiến tàn nghiệp Lê?
     Ngọa triều, tửu sắc liệt mình,
     Uổng cho
 Long-Đĩnh tan tành nghiệp .
Hóa-Giang giữ trọn lời thề?
     Hóa-Giang giữ trọn lời thề,
     
Thánh Trần không thắng không về tới sông.
Mười năm kháng chiến chẳng nề gian lao?
    Mười năm kháng chiến thành công,
    Ơn vua
 Lê-Lợi, non sông phục hồi.
Móng rùa thần tặng vua nào?
     Kim-Quy chuyện móng ngàn đời,
     
An-Dương-Vương được Rùa trời ban giao.
Bình Chiêm, Dẹp Tống, Lý trào nổi danh?
     Bình Chiêm, dẹp Tống,  hào,
     Câu thơ
 Thường-Kiệt: Nam trào, Nam cư
Dâng vua sách lược “Trị-Bình”?
     Đời Lê, Lương đống tâm tư,
    
 Đắc Bằng, quốc sách dâng thư trị bình.
Trạng nguyên tướng xấu ví mình hoa sen?
      Trạng nguyên họ Mạc thấp mình,
     
 Đĩnh Chi thảo phú ví tình hoa sen.
Người Tàu dựng đất Hà-Tiên?
     Hà-Tiên Nam Việt cuối miền,
     Nhờ tay
 Mạc-Cửu dựng nên mật trù
Họ Lương chống Pháp, Thái-Nguyên bỏ mình?
      Thái-Nguyên chống Pháp, giặc thù,
      Ông
 Lương-Ngọc-Quyến thiên thu tuyệt mình
Quy-Nhơn thất thủ, quyên sinh?
     Quy-Nhơn, Võ-Tánh quyên sinh,
     Đài cao đốt lửa, chiếm thành Tây-Sơn.

Lê Triều sử ký soạn thành họ Ngô?
     Sĩ- Toàn,Liên, Sử-Ký Đại-
     Triều Lê soạn thảo, danh thần họ
 Ngô  
Công thần mà bị quật mồ?
      Nguyễn phò, gây dựng cơ đồ,
        Tướng
 Lê-Văn-Duyệt, quật mồ thảm thay.
 “Vân-Tiên” tác giả lòa mù là ai?
       Vân-Tiên, tác giả ai hay ?
       Cụ đồ
 Đình-Chiểu, xưa nay mù lòa.
Đại-Từ nổi tiếng tú tài?
     Đại-Từ, cách mạng sơn hà,
    
 Hải-Thần, cụ Nguyễn bôn ba nước ngoài.
Đem nghề in sách miệt mài dạy dân?
     Thám-Hoa Nhữ-Học, thiên tài,
     Học nghề in sách miệt mài dạy dân.

Dâng vua cải cách điều trần?
     Tâu vua, Trường-Tộ điều trần,
     Tiếc thay Tự-Đức canh tân không màng.
Sánh duyên công chúa Ngọc-Hân, vua nào?  
     Ngọc-Hân tài sắc vẹn toàn,
     Quang-Trung
 Nguyễn-Huệ điện vàng sánh duyên.
Thi nhân nổi loạn họ Cao?
     Văn tài  Bá-Quát vô tiền,
     Quốc-Oai treo ấn, cự thiên, kháng đình.
Xây thành đắp lũy, họ Đào là ai?
     Lũy-Thầy, Đồng-Hới, Quảng-Bình,
    
 Duy-Từ nổi tiếng xây thành, khai sơn.
Họ Phan lãnh ấn khâm sai?
     Khâm sai Bắc Việt chiêu dân,
     Cụ
 Phan-Kế-Toại, văn thần vua phong.
Phòng khuya vọng tiếng thuyền chài tương tư?
     Trương-Chi hát vọng khuê phòng,
     Mỵ-Nương nghe tiếng, đem lòng tương tư.
Đông y lừng tiếng danh sư?
     Đông-Y Hải-Thượng danh sư,
     Dương-An Toàn-Trạch, đề thư dụng truyền.

Lời thề diệt địch trên bờ Hóa-Giang?
    Trận này không phá giặc Nguyên,
     Không về sông Hóa, lời nguyền Đạo-Vương.
Vân-Đồn ai thắng danh vang?
      Vân-Đồn thắng địch tuyệt lương,
      Quân Nguyên nản chí, công dường
 Khánh-Dư.
Am mây ẩn dật chẳng màng lợi danh?
      Bạch-Vân về ngụ, tâm tư,
      Thi văn, lý đoán, ẩn cư
 Trạng Trình.
Mùa xuân nào phá quân Thanh?
     Quang-Trung thần tốc phát binh,
    Mùa xuân Kỷ-Dậu chiếm thành Thăng-Long.

                                        LR SƯU TẦM 


                                                                                                                          MN CHÚC BN
                             LUÔN AN VUI VÀ HNH PHÚC                         

13 nhận xét:

 1. Trời ui.... chị iu sưu tầm đâu ra mà kỳ công dữ vậy nè. Đọc hoa cả mắt lun. Phục chị iu cái vụ án kỉnh điển này quá.
  Em snag thăm chị. Chúc chị cùng gia đình nghỉ lễ thiệt vui chị hén !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào em gái ! Chị hiểu mà, không riêng gì em gái đâu, cũng rất nhiều ngán ngẩm đấy......nhưng có đôi khi cũng cần lắm đó em của chị !
   Mến chúc em gái có những ngày nghỉ thật là vui nghen !
   http://img1.funscrape.com/en/SunSets/11.gif

   Xóa
 2. Mai danh ẩn tích luyện công phu có khác, trở lại Lan Rừng dường như lợi hại hơn lên hêhhehehe

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào anh Hai ! Anh khen làm LR ngại ghê , nhưng cũng nhận lời khen của anh vậy hì hì hì LR chỉ thay đổi hình nền cho thấy mới một chút vậy mà.......
   http://img1.funscrape.com/en/SunSets/21.jpg

   Xóa
 3. Bài ST của Bạn hiền thật ý nghĩa, cho mình copy nhé.
  Chúc Bạn hiền luôn vui khoẻ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn hiền ! Vâng Bạn hiền thích là mình vui lắm, mình thấy bài này rất cần cho những ai muốn tìm hiểu về sử ta, khi xưa học chắc mấy ai còn nhớ hết đâu !
   Chúc Bạn hiền luôn vui nhé !
   http://img1.funscrape.com/en/greattime/1.gif

   Xóa
 4. lâu ngày gặp lại, chị em tiến triển nhiều quá, vua nào chị em cũng biết hết..
  luôn vui nha chị...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào em gái ! Chị cũng đi vắng một năm đấy em , Em cũng đi vắng lâu lắm rồi thì phải ?
   Giờ về lại luôn đi em gái nhé ! Chúc em luôn vui Bình An nhé !
   http://img1.funscrape.com/en/greattime/2.gif

   Xóa
 5. Bài ST của chị thật hay đầy ấn tượng.
  Em sang thăm ,chúc chị những ngày lễ thật vui nhé chị iêu !

  http://violet.vn/uploads/resources/blog/732388/phong_anh_huu_tinh_1.gif

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chị thấy bài này có ích khi ta cần hiểu về sử nên chị post lên để dành đó em hiiiiiiiiiiiiiiii
   Chúc em gái của chị luôn vui em nhé !
   http://img1.funscrape.com/en/greattime/4.gif

   Xóa
 6. Em thăm chị nè... chị iu

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Lâu lắm rồi chị em mình mới gặp lại nhau đây, chị rất vui
   Chúc em luôn vui, khỏe em nhé !
   http://img1.funscrape.com/en/greattime/7.gif

   Xóa
 7. NGHE LẠI TIẾNG TRỐNG HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG THẬT LÀ CẢM ĐỘNG

  Trả lờiXóa

* Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ * . Mến chúc các bạn thành công và luôn vui vẻ .